Про ГР та ККГРУ

Про громадські ради України. 

1. Згідно з Конституцією України від 28 червня 1996 року, стаття 5 "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування." 

2. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», громадські ради - консультативно-дорадчий орган, утворений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

Консультативно-дорадчий орган – це колегіальна установа або орган, який створений при органі влади на постійній чи тимчасовій основі з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними та суспільними справами шляхом проведення консультацій з громадськістю, попереднього обговорення питань, віднесених до компетенції органу публічної влади та здійснення громадського контролю за його діяльністю
В Енциклопедичному словнику з державного управління, складеного науковцями Національної академії державного управління при Президентові України, поняття «консультації з громадськістю» визначається як організований органами публічної влади двосторонній обмін інформацією з громадськістю з метою вироблення соціально обґрунтованих державно-управлінських рішень з питань суспільно-економічного розвитку, задоволення соціальних потреб та інтересів широких верств населення

Основними завданнями громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

 • сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 3. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 “Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади",  голови громадських ради при Міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ), та при обласних державних адміністраціях (ОДА), утворюють склад Ради голів громадських рад.    

Основними завданнями Ради голів громадських рад є:

 • сприяння координації діяльності громадських рад;

 • проведення аналізу взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю, рівня забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності, підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з цих питань; 

 • сприяння:- проведенню експертизи проектів актів законодавства, необхідних для реалізації Кабінетом Міністрів України своїх повноважень;- врахуванню громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України; - інформуванню представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства) про реформи, які здійснюються Кабінетом Міністрів України.

 

 Координаційний комітет громадських рад України. 

Координаційний комітет громадських рад України (ККГРУ) - це об'єднання громадських рад при Міністерствах, інших ЦОВВ, та при обласних державних адміністраціях, яке утворене на підставі підписання головами громадських рад Угоди про співпрацю між громадськими радами України від 03.11.2018 року. 

Функції Координаційного комітету громадських рад України (згідно з Угодою про співпрацю між громадськими радами України від 03.11.2018 року):
- обмін інформацією про плани діяльності кожної Сторони, проекти і програми, що розроблені та/або реалізуються на відповідній території України; заходи, які необхідно провести з метою утворення єдиного інформаційного поля; 
-  проведення спільної інформаційної кампанії з питань, що входять до компетенції і повноважень Сторін; 
-  проведення спільних засідань, «круглих столів», форумів, прес-конференцій, брифінгів  тощо; 
- спільного просування ініціатив щодо змін законодавства України з питань організації діяльності громадських рад; 
- реалізації спільних планів, проектів та програм; проведення заходів щодо посилення участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики та питань місцевого значення.

Правове підґрунтя та історія виникнення Координаційного комітету громадських рад України починаючи з 2017 року: 

1. КРОК

Перед прийняттям деяких законних чи підзаконних актів відповідні державні установи повинні погодити проект таких документів з Міністерством юстиції України. Тому саме формування і розбудова об'єднання ККГРУ бере свій початок з Громадської ради при Міністерстві юстиції України. Саме її керівний склад разом з керівниками громадських рад м.Києва, усвідомлюючи необхідність об'єднання всіх громадських рад для спільної систематичної та результативної діяльності у 2017 році об'єднали зусилля для налагодження дієвого механізму взаємодії влади і громади.

Таким чином:
Згідно з Протоколом №1 від 30.10.2017 року Громадської ради при Міністерстві юстиції України: 
головою Громадської ради став Гінкул Андрій Георгійович
заступником голови Громадської ради став Гончарук Василь Віталійович 
секретарем Громадської ради став Сільванович Сергій Володимирович 

На офіційному сайті Міністерства юстиції України ви зможете повністю ознайомитись з текстом Протоколу №1 від 30.10.2017 року Загальних зборів Громадської ради при Міністерстві юстиції України.
Електронне посилання: https://minjust.gov.ua/files/general/2017/11/15/20171115124847-57.pdf 

 Gr_pri_Minusti.jpg

2. КРОК 

Гончарук В.В на Загальних зборах Громадської ради при Міністерстві юстиції  07.12.2017 року підіймає питання стосовно необхідності формування Робочої групи з вирішення питання створення і апробації дієвого механізму взаємодії влади та громади. А саме: згідно з Протоколом №2 засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України від 07.12.2017 року, відповідно до пункту 4 порядку денного "Про сприяння розробці дієвих механізмів участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні" присутні члени Громадської ради більшістю підтримали ініціативу створення дієвого механізму взаємодії влади і громадськості .

На офіційному сайті Міністерства юстиції України ви можете повністю ознайомитись з текстом Протоколу №2 від 07.12.2017 року Загальних зборів Громадської ради при Міністерстві юстиції України.
Електронне посилання: https://minjust.gov.ua/files/general/2018/02/14/20180214153019-45.pdf

3. КРОК

23 січня 2018 року згідно з пунктом 3 Протоколу №3  Громадської ради при Міністерстві юстиції України при розгляді питання Комітету «З питань сприяння розвитку громадянського суспільства» Гончарук Василь запропонував створити Робочу групу з розробки механізму та апробації дієвої взаємодії громадських рад з органами державної влади, за що члени Громадської ради при Міністерстві юстиції проголосували більшістю.

На офіційному сайті Міністерства юстиції України ви зможете повністю ознайомитись з текстом Протоколу №3 від 23.01.2018 року Загальних зборів Громадської ради при Міністерстві юстиції України.
Електронне посилання: https://minjust.gov.ua/files/general/2018/02/14/20180214111937-99.pdf

4. КРОК

13 лютого 2018 року згідно з пунктом 2 Протоколу №4 Громадської ради при Міністерстві юстиції, Гончарук Василь - керівник Робочої групи "З розробки механізму та апробації дієвої взаємодії громадських рад з органами державної влади", відзвітував про діяльність групи та запропонував:

 •  ГР при Мін'юсті звернутися до Секретаріату КМУ із пропозицією забезпечити проведення не рідше ніж 2 рази на рік зустрічей голів громадських рад з представниками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 

 • Провести круглий стіл за участі керівників громадських рад, експертів, науковців та народних депутатів.

Члени Громадської ради при Міністерстві юстиції більшістю підтримали необхідність таких зустрічей та необхідність звернутись до Секретаріату Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

На офіційному сайті Міністерства юстиції України ви зможете повністю ознайомитись з текстом Протоколу №4 від 13.02.2018 року Загальних зборів Громадської ради при Міністерстві юстиції України.
Електронне посилання: https://minjust.gov.ua/files/general/2018/02/26/20180226150848-18.pdf

5. КРОК

21 травня 2018 року згідно з пунктом 16 Протоколу №5 Громадської ради при Міністерстві юстиції України, з метою налагодження комунікації між громадянським суспільством та органами виконавчої влади, Гончарук Василь поінформував про необхідності проведення Форуму 14.06.2018 року, на якому будуть присутні представники громадських рад України та представники органів виконавчої влади.

Члени Громадської ради при Міністерстві юстицій одноголосно підтримали необхідність проведення такого заходу.

На офіційному сайті Міністерства юстиції України ви зможете повністю ознайомитись з текстом Протоколу №4 від 13.02.2018 року Загальних зборів Громадської ради при Міністерстві юстиції України.
Електронне посилання: https://minjust.gov.ua/files/general/2018/06/14/20180614114902-44.pdf

6. КРОК 

20.06.2018 року більшій половині Громадських рад України при органах виконавчої влади були відправлені офіційні листи-запрошення на експертне обговорення (Перший всеукраїнський форум громадських рад).  
Окремими офіційними листами були запрошені на захід представники Ради Европи, Кабінету Міністраів України, Верховної Ради України, науковці та громадські експерти.

 7. КРОК 

09 липня 2018 року о 15год.00хв. в актовій залі приміщення Міністерства юстиції України за адресою: м.Київ, провулок Рильського, 8-А, був проведений перший Форум з експертним обговоренням на тему: «Громадські ради як інституція взаємодії влади та громади, методи їх вдосконалення».
Таким чином відбувся Перший всеукраїнській форум громадських рад України.

Організатори зустрічі:
1. Громадська рада при Міністерстві юстиції України,
2️. Координаційний комітет громадських рад м.Києва,
3️. Київська громадська платформа неурядових організацій,
4️. Молодіжний центр комунікацій

Модератор зустрічі: Гончарук Василь

Присутні на зустрічі:  
1. Заступник Міністра юстиції
2. Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції
3. Завідуюча кафедри суспільного розвитку і суспільних-владних відносин НАДУ
4. Експерти із налагодження ефективної взаємодії влади та громади
5. Представники громадських рад України.

Реєстраційні бланки учасників форуму зберігаються в архіві Координаційного комітету громадських рад України.

На Форумі були прийняті важливі рішення, щодо необхідності проведення заходів по організації наступного Форуму для обговорення та подальшого утворення Координаційного комітету громадських рад України при органах виконавчої влади всіх рівнів. 
Також за результатами Першого всеукраїнського форуму громадських рад 09.07.2018 року, був складений документ "Базові засади формування та організації роботи Координаційного комітету громадських рад при органах виконавчої влади" (редакція 27.07.2018 року), які були за допомогою електронної пошти розіслані головам громадських рад при органах виконавчої влади.
Саме ці Базові засади і лягли в подальшому в основу Угоди про співпрацю між Громадськими радами України.

1234

 8. КРОК 

01.11.2018 року на Загальних зборах Громадської ради при Міністерстві юстицій згідно з пунктом 8 порядку денного Протоколу №6 члени Громадської ради одноголосно проголосували за участь у Другому всеукраїнському форумі громадських рад, на якому доручили голові Громадської ради - Гінкулу Андрію Георгієвичу підписати Угоду про співпрацю між громадськими радами України.

На офіційному сайті Міністерства юстиції України ви зможете повністю ознайомитись з текстом Протоколу №6 від 01.11.2018 року Загальних зборів громадської ради при Міністерстві юстиції України.
Електронне посилання: https://minjust.gov.ua/files/general/2018/11/20/20181120144753-47.pdf

9. КРОК

03.11.2018 року відбувся Другий всеукраїнський форум громадських рад України за участі 61 представників громадських рад України всіх рівнів в приміщенні Національної академії державного управління при Президентові України за адресою м.Київ по вул.Пугачова, 12/2.
В присутності уповноважених представників громадських рад України та заступника директора Департаменту інформації та комунікації з громадскістю Кабінету Міністрів України, було прийнято рішення  заснувати  Координаційний комітет  громадських рад України (ККГРУ) з метою:

 • налагодження комунікації між громадськими радами всіх рівнів;

 • налагодження комунікації громадських рад з Кабінетом Міністрів України для вирішення спільних питань по взаємодії влади та громадськості;

 • налагодження комунікації та співпраці між громадськими радами та громадськими організаціями, спілками, асоціаціями;

 • проведення та участь у заходах, направлених на сприяння розвитку громадянського суспільства;

 • інформування громадськості щодо проведення різноманітних заходів (форумів, конференцій, круглих столів);

555555

Нижче викладаємо детальний список громадських рад України, які на Другому всеукраїнському форумі громадських рад України (03.11.2018 року) підписали Угоду про співпрацю між громадськими радами, згідно чого утворюють склад Координаційного комітету громадських рад України.

ПРИ Міністерствах України:
1. ГР при Мін'юсті України (підписант голова ГР Гінкул А.Г.)
2. ГР при Міноборони (підписант за дорученням голови ГР Сасько О.В.)
3. ГР при Мінкультури України (підписант голова ГР Юрченко-Микита О.В.)
4. ГР при Міністерстві освіти і науки України (підписант за дорученням перший заступник ГР Рощук М.В.)

ПРИ інших ЦОВВ Ураїни:
1. ГР при Фонді соціального страхування України (підписант голова ГР Петровський В.Б.)
2. ГР при Антимонопольному комітеті України (підписант голова ГР Завада О.Л.)
3. ГР при Державній інспекції ядерного регулювання (підписант голова ГР Рожило Я.О.)

При обрасних державних адміністраціях України:
1. ГР при Тернопільській ОДА (підписант за дорученняим перший заступник ГР Воронін В.М.)
2. ГР при Херсонській ОДА (підписант Голова ГР Зоря І.А.)
3. ГР при Івано-Франсківській ОДА (підписант Голова ГР Глагович М.В.)
4. ГР при Кіровоградській ОДА (підписант Голова ГР Гавриленко О.А.)
5. ГР при Закарпатській ОДА (підписант Голова ГР Греньо М.М.)
6. ГР при Сумській ОДА (підписант за дорученням заступник голови ГР Павленко О.О.)
7. ГР при Полтавській обласній раді депутатів ОДА (підписант Голова ГР Донченко Т.Г.)
8. ГР при Миколаївській ОДА (підписант Голова ГР Підвишинський Ю.Е.)
9. ГР при Київській міській державній адміністрації (Підписант Голова ГР Назаренко Б.С.)

10. КРОК 

20.05.2019 року Координаційний комітет громадських рад України провів III всеукраїнський форум громадських рад, на якому були прийняті важливі рішення, одним з яких є звернення до Прем’єр-міністра України.  
На форумі були присутні уповноважені представники громадських рад з багатьох регіонів України - голови громадських рад при  Рівненській ОДА, Донецькій ОДА, Івано-Франківській ОДА,  Тернопільській ОДА, Черкаській ОДА, Луганській ОДА, Херсонській ОДА, Кіровоградській ОДА, та багато інших. А також уповноважені представники з багатьох громадських рад при Міністерствах та інших ЦОВВ.  Були присутні посадові особи, представники міжнародних організацій та науковці, а саме: 
 Директор Департаменту Міністерства юстиції України по взаємодії з органами державної влади, 
Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Представники Ради ЄС  
Представник платформи Україна-ЄС, 
Керівник кафедри Національної академії державного управління. 

1naportal
11. КРОК 

Загальні збори Координаційного комітету громадських рад України. 

Також 20.05.2019 року були проведені загальні збори Координаційного комітету громадських рад України (ККГРУ). В ході загальних зборів ККГРУ були одноголосно обрані: 
Голова (ККГРУ) - Гончарук Василь Віталійович 
Секретар (ККГРУ) - Ушкалов Сергій В'ячеславович  
та було створено п'ять постійно-діючих комісій і дві робочі групи. Вони будуть працювати на загальнодержавному рівні, щоб представити консолідовану позицію громадських рад з найбільш важливих питань життєдіяльності українського суспільства. 
Треба відзначити, що 20 травня відкритим голосуванням було обрано керівників ККГРУ і в цей же день були створені постійно-діючі комісії ККГРУ.
Постійно-діючу комісію з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю очолив член Громадської ради при Оболонській РДА, голова ГО "Щит громади" , представник ГО "Життя без перешкод" та ГО "Особлива команда" Володимир Віровцев.

Постійно-діючу комісію з питань цифрових комунікацій очолив секретар ККГРУ, член Громадської ради при Оболонській РДА, член ГО "Молодіжний центр комунікації "Сергій Ушкалов.

Постійно-діючу комісію з питань захисту прав підприємців України очолив голова ГО" Громадянський корпус ", яка входить до складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України, Роман Солодкий.
Постійно-діючу комісію з питань тимчасово окупованих територій, ВПЛ, ветеранів АТО і гуманітарних питань очолила голова Громадської ради при Донецькій ОДА, голова наглядової ради ГО "Розвиток ініціатив" Ірина Степанова.
Постійно-діючу комісію з питань протидії корупції очолила заступник генерального секретаря ГО "Міжнародна антикорупційна асамблея" Наталя Зубова.

Крім цього в ході загальних зборів були створені такі робочі групи:

 Робоча група по розробці законопроекту "Про громадські ради" (керівником групи був обраний голова Громадської ради при Рівненській ОДА Павло Ковалець) 
 Робоча група по розробці "Положення роботи ККГРУ" (керівником групи була обрана голова Громадської ради при Державній службі статистики Тетяна Струбчевська).  

Крім цього на загальних зборах голова ККГРУ Василь Гончарук урочисто підписав Угоду про співпрацю з ГО "Громадські ради Прикарпаття" (об'єднує громадські ради при районних адміністраціях Івано-Франківської області).
Від "Громадських рад Прикарпаття" документ підписав голова цього об'єднання і голова Громадської ради при Івано-Франківській облдержадміністрації Михайло Глагович.

Також члени ККГРУ затвердили на загальних зборах текст звернення до Державного секретаря Кабінету Міністрів України відносно термінової необхідності відновити діяльність Ради голів громадських рад України згідно з Постановою КМУ №658 від 20 червня 2012 року. 

DSC202В своєму виступі Хачатрян Ліліт Едіківна ( співорганізатор ІІІ всеукраїнського форуму громадських рад) зазначила:
" Сьогодні громадське суспільство є основним генератором вирішення соціальних регіональних і національних питання держави і в цьому важливим елементом системи є громадські ради які керуються Постановою КМУ №996, але на жаль, с боку влади відбуваються порушення які по відношенню громадських рад стали всі біль частішими та системними, чітке підтвердження цьому став процес формування та затвердження складу Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації порушення якої стають негативним прикладом тому, чого зовсім не повинно бути в демократичній державі з чітким визначеним напрямком євроінтеграції. 

"Сьогодні, крім громадських ініціатив членів ККГРУ, ми чекаємо ініціатив і пропозицій і від інших громадських організацій України. Сподіваємося, незабаром в ККГРУ увійдуть всі громадські ради, створені при центральних органах виконавчої влади та ОДА. Це дозволить посилити участь громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики. Тільки у спільній роботі ми доб'ємося результату, "- підкреслив Василь Гончарук, запрошуючи громадськість до співпраці.

Сергій Ушкалов додав, що громадські ради повинні стати центром для об'єднання громадськості в кожному регіоні. Сьогодні слід об'єднатися і налагоджувати чітку комунікацію. Інакше кожен регіон, як і раніше буде з невирішеними як регіональними, так і загальнонаціональними проблемами.

ККГРУ - це об'єднання громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади і при облдержадміністраціях. Воно створено на підставі підписання головами громадських рад Угоди про співпрацю між громадськими радами від 03.11.2018 року.

Функції ККГРУ входить: 

 • обмін інформацією,

 • проведення спільної інформаційної кампанії,

 • спільне просування ініціатив щодо поліпшення законодавства і проведення заходів щодо посилення участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики,

 • а також питання місцевого значення.

 Сьогодні в Україні створено і функціонує 19 громадських рад при міністерствах, 45 громадських рад при інших центральних органах виконавчої влади, 24 громадських ради при облдержадміністраціях, у Києві та Севастополі.
Крім цього діють 490 громадських рад при районних адміністраціях всіх областей, а також 10 громадських рад при РДА Києва та Севастополі.

 Наша сила - наша єдність! 
ККГРУ

Щодо пропозицій стосовно подальшої плідної співпраці між громадськими радами України всіх рівнів, просимо звертатись до координаторів комітету (меню "Контакти"). 

2020 © Координаційний комітет громадських рад України