Партнери ККГРУ

Громадське партнерство Координаційного комітету громадських рад України (ККГРУ) з фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності, які займаються активною громадською діяльністю в Україні є дуже суттєвим, оскільки таке партнерство при підписанні Меморандуму про співпрацю з ККГРУ дозвволить Сторонам мати взаємні права, завдяки яким вони зможуть більш результативно виконувати свої громадські функції. 

Такими важливими партнерськими правами Сторін при підписанні Меморандуму про співпрацю є: 
1. Спільне просування ініціатив щодо змін та вдосконалення законодавства України з питань організації громадської діяльності в Україні, розвитку громадянського суспільства та посилення участі громадян у формуванні і реалізації державної, регіональної політики та питань місцевого значення;
2. Проведення спільних засідань, «круглих столів», форумів, прес-конференцій, брифінгів, тощо;
3. Проведення спільної інформаційної компанії з питань, що входять до компетенції і повноважень Сторін;
4. Проведення експертних обговорень, участь в Робочих групах та Комітетах ККГРУ; 
5. Обміну інформації про плани діяльності кожної Сторони, проекти і програми, що розроблені та/або реалізовуються на відповідній території України, заходи, які необхідно провести з метою утворення єдиного інформаційного поля; 
6. Реалізації спільних планів, проектів та програм, проведення заходів щодо посилення участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики та питань місцевого значення, суспільного розвитку та суспільно-владних відносин;
7. Ведення активної інформаційної підтримки Сторін стосовно діяльності один одного;

Текст Меморандуму про співпрацю викладений на сторінці порталу: "Співпраця з ККГРУ" 

Нижче викладаємо детальний список партнерів ККГРУ які вже підписали Меморандум про співпрацю:

2020 © Координаційний комітет громадських рад України